Hur funkar detta?

Det finns flera tillfällen när ny ledning temporärt behöver tillsättas. Befintlig VD kan inte arbeta av hälsoskäl eller har av olika anledningar hastigt lämnat företaget.

Ibland kan också en extra resurs behövas som stöd i samband med organisationsförändringar, rationaliseringsprocesser mm.

Genom att anlita ExtraVD Sverige AB får ni snabbt en erfaren VD på plats hos er.
Ni får tillgång till en erfaren företagsledare med kunskaper inom personalhantering, ledningsfrågor, affärsutveckling mm.
Uppdragen sker utan anställning.

Vår metodik

4fVi arbetar metodiskt för att nå framgång i våra uppdrag.

Lite kort om vår metodik 4F:

Vår process 4F baseras på fyra steg som upprepas till önskat resultat är uppnått; Fakta – Fundera – Förbättra – Följ upp.

Fakta:
I denna fas samlas fakta in från styrelsen, företagsledningen och medarbetarna. Hur ser nuläget ut? Vilka problem och möjligheter finns och vad vill man göra? Tidsplaner? mm?
Denna fas tar allt mellan en vecka till en månad att genomföra beroende på företagets storlek och behov.

Fundera:
Här skissar vi och funderar ut en bild av vad som borde göras och förbättras och/när/hur det skall kunna genomföras.
Denna fas som också inkluderar täta dialoger med företaget tar normalt mellan två till fyra veckor att genomföra.

Förbättra:
I förbättringsprocessen genomför vi beslutade förändringar.
Tid för genomförandet av denna process går inte att estimera generellt.

Följ upp:
Avstämning av ekonomiska utfall eller andra mätbara mål före och efter genomförandet.
Normalt blir denna analys klar inom en vecka. Här görs också en bedömning om processen ska startas på nytt.

Kontakta oss för mer information:

Anders Karl Olofsson
Epost: anders.olofsson@extravd.se
Tel: 070-862 59 90