En extra resurs

businessmanKanske är företagets VD också en del av produktionen och behöver hjälp med delar av ledningsansvaret. Vi kan ta hand om delar av ledningsarbetet, både på kort och lång sikt.

Kanske är företagets VD också den som äger företaget och vill fokusera på annat under en period. Vi kan bli den avlastningen som behövs.

Kanske behöver VD och ledningsgrupp förstärkt kompetens eller ett bollplank inom vissa områden. Vi har lång erfarenhet av mentorskap, ledningsgruppsarbete och styrelseuppdrag.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring vad våra tjänster skulle kunna innebära för just ert företag!